Davamlı nəqliyyat

CASCA+ layihəsi olaraq davamlılıq üzrə lider olmağı –  karbonsızlaşmaya töhfəmizi verməyi və ən yüksək sosial,  idarəetmə standartlarını təyin etməyi məsuliyyətimiz hesab edirik. CASCA+ olaraq yaşıl nəqliyyat növü kimi sıfır emissiya hədəfinə nail olmağı qarşıya məqsəd qoymuşuq. Layihə üzvlərinin birgə səyi ilə ətraf mühitlə bağlı hədəflərinizə çatmaq üçün innovativ yaşıl logistika həllərini təqdim etməyi məsuliyyətimiz hesab edirik. Bu, layihənin aydın məqsədi və öhdəliyidir.