Dəmir yolu ilə konteyner daşınması

Layihə çərçivəsində sifarişçi yüklərin daşınması üçün dəmir yolu platformalarından və konteynerlərdən, həmçinin müxtəlif növ yüklər üçün ixtisaslaşdırılmış konteynerlərdən istifadə etmək imkanı əldə edir.