Blok qatarların təşkili

CASCA+ bu marşrut çərçivəsində qatarlarla vahid yüklərin daşınmasını təmin edir. Qatarın göndərilməsi əvvəlcədən müəyyən edilmiş qrafik üzrə həyata keçiriləcək.