Əsas stansiyalar

Qaşğar – Oş – Xocadevlet – Fərap – Türkmənbaşı – Ələt – Böyük Kəsik – Axalkalaki – Qars